Zemní práce

Úprava terénu, čištění cest, příprava základů rodinných domů. Provádíme kompletní zemní a výkopové práce za pomocí kvalitní techniky a zkušených zaměstnanců.

JAK TO FUNGUJE

Celý projekt pro vás naplánujeme, rozdělíme do několika fází a následně zrealizujeme.

Zajišťujeme všechny činnosti v oblasti projektování a realizace staveb:

  • Přípravné práce před zahájením stavby
  • Dokumentace k územnímu řízení a jeho zajištění
  • Dokumentace pro stavební povolení a jeho zajištění
  • Vypracování projektu pro provedení stavby
  • Inženýrská činnost během i při dokončení stavby
  • Generální dodávka stavby